Hårte

INSTÄLLT/UPPSKJUTET PGA CORONA!

MIDSOMMAR

 Det blir inget organiserat midsommarfirande i Hårte Fiskehamn i år!

Ingen midsommarstång, ingen dans!

HAMNFÖRENINGENS ÅRSMÖTE UPPSKJUTET

Vi avvaktar till lyskvällen.

Löpande info här och på anslagstavlan på Hamnstugan.

Lista med hamnstädningsuppgifter ska sättas upp på stugan.

Lupinerna ska helst dras, eller slås varje vecka

Hamnstyrelsen / Staffan 070-211 09 74

 

HÅRTE

120930Hartefiber 009

Detta är Hårtes och min hemsida.

Jag försöker hålla den uppdaterad med vad som händer i byn + sådant som berör oss här. Dessutom finns det plats för föreningsinfo, annonser och även en del av mitt eget material.

Kom gärna med bidrag och synpunkter, gamla bilder mm emottages tacksamt.

Staffan

 

110727Orarna 015

Vågor från nordost

110729Orarna 009

Rödbena i luften110729Orarna 031

 

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.