Hårte Hamnförening

 

 

Hårte fiskehamnsförening

E-post = hamnen@harte.nu

BG = 860-9273

Ordförande = Staffan Berg. staffan@harte.nu, Tel 070-2110974

 

Våra avgifter i Hårte Fiskehamn:

Sjöbod/Stuga                       1500 kr/år.

Liten båtplats                       800 kr/år  2,5m bred

Stor båtplats                       1000 kr/år  3m bred

Y-bomsplats på Piren        1400 kr/år  Max 6m lång båt inkl motor

Medlemskap                         100 kr/år

Vi har nu byggt nya båtplatser på pirens insida. Det blev 9 nya platser till att börja med (men vi tar bort någon längst in för att få bättre tillgänglighet vid cementkajen). De nya platserna kommer att förses med Y-bommar av Hamnföreningen och båtlängden maximeras till 6m. Bojar och långa båtar hindrar trafiken in och ut!

De nya platserna kostar 1400 kr/år. De fylls på i ordning efter turlistan. För att stå i platskön får du betala en köavgift på 100 kr/år.

Det har också beslutats att de som har sjöbod eller stuga har förtur till en båtplats när sådana blir lediga. Det gäller max en plats var inom familjen/hushållet.

Andrahandsuthyrning och överlåtelse av plats är inte tillåtet, undantag kan göras av styrelsen vid t.ex. arvsskiften men det går inte att handla med platsen, eller låta den ingå vid en stugförsäljning.

 

Gistvallsslåtter i augusti

Karta över de gistvallar som vi får bidrag för att sköta

De gistvallar som vi får bidrag för att sköta på rätt sätt

De gistvallar som vi får bidrag för att sköta på rätt sätt

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument

Årsmöte 2020

Årsmöte 2019

Årsmöte 2018

Årsmöte 2017

Hamnregler 2017

Årsmöte 2016

Årsmöte 2015

Muddringsansökan

Utlåtande dumpplats

Länsstyrelsebeslut

Medlemsmöte 2014-08-30

Årsmöte 2014

Dagordning 2014

Årsmöte 2013

Årsmöte 2012

Årsmöte 2011

Årsmöte 2010

Årsmöte 2009

Årsmöte 2008

Stadgar

Ordningsregler 1999

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.