Historiska Hårtebilder

Farfars bilder

Min farfar John Berg (1897 – 1951) tog dessa bilder 1945 – 1950. De återfanns efter hans andra hustru Margret ”Kurre” Bergs död 2001. Jag har läst in och restaurerat diabilderna, de flesta svartvita men även några färgbilder med färgerna kvar efter över 50 år.

Hårtebilder

Jag har fått låna bilder hit från olika personer i Hårte. De visas här med ägarnas medgivande.

Namn Förkortning i bildtext
John Berg, min farfar JB
Helga Bergkvist. (Fotograf = Svante Åkerlund) HB
Bengt ”Beje” Dagnå Beje
Leif Sjöberg LS
Ivar Broberg IB
Erik Berg EB
Staffan Berg, mina egna bilder SB
Anita Johansson AJ

 

<
Välkommen med dina bidrag!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.