Syjuntan ca 1957

Bilden är tagen hos Viklunds ( nuvarande Nygårds)

kortet är lånat av Anita Johansson

Syjuntan 1957?

Från vänster
Judith Brusell, Britta Engberg, Anita Johansson, Iris broberg, Margit Skelander (delvis skymd), Karin Viklund, Henny Sjöberg, Signe Harning, Karolina Viklund

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.