Hårte Samfällighetsförening.

Hårte Samfällighetsförening

Hårte Samfällighetsförening förvaltar vissa vägar och grönområden

i Hårte enligt Lantmäteriets anläggningsbeslut år 1989.

Vägarna är Bredstrandsvägen, Orrvägen, Koharet, Sven Jurs väg

och Simphålet.

Styrelsemedlemmar i Hårte Samfällighetsförening.

Post Namn Tel E-post
Ordförande Monica Edin 070-6794694 monica4708@hotmail.com
Kassör Eleanor Zetterstedt 070-3592766 eleanorzetterstedt@gmail.com
Ansvarig, Väg & Entrepenörer Maria Eriksson 070-5325025 maria.a.eriksson@telia.com
Ledamot Monika Högdahl 072-5200041 monihog@yahoo.com
Ledamot Hans Axbrink 070-6081643 hans.axbrink@tele2.se
Suppleant Kjell Jonsson 073-0928767 kjelljonsson9@gmail.com
 Föreningen Org. nr  xxx
Bankgiro xxx
  E-post  xxx

 

Dokument och handlingar    

Stämmoprotokoll 2015      2016-07-23
Stämmoprotokoll 2014      2015-06-21

Stämmoprotokoll 2013      2013-08-09

Stämmoprotokoll 2012      2013-04-08

Stämmoprotokoll 2011        2012-06-26

Revisionsberättelse 2011    2012-06-26

Räkenskaper 2010 – 2011    2012-06-26

Verksamhetsberättelse        2012-06-26

Stadgar 1989                       2012-06-26

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.