Hårte Samfällighetsförening.

Hårte Samfällighetsförening

Hårte Samfällighetsförening förvaltar vissa vägar och grönområden

i Hårte enligt Lantmäteriets anläggningsbeslut år 1989.

Vägarna är Bredstrandsvägen, Orrvägen, Koharet, Sven Jurs väg

och Simphålet.

Styrelsemedlemmar i Hårte Samfällighetsförening.

Post Namn Tel E-post
Ordförande Lena Olsson 070-3276387 lenablaise@telia.com
Kassör Eleanor Zetterstedt 070-6592766 eleanorzetterstedt@gmail.com
Ansvarig, Väg & Entrepenörer Ann Quarfort 070-2203215 ann.quarfordt@hotmail.com
Ledamot Sonny Westerlund 070-2022521 glasmastaren26@gmail.com
Ledamot Thomas Lindkvist 070-669 6390 thomas.lindkvist@telia.com
Suppleant Kjell Jonsson 073-0928767 kjelljonsson9@gmail.com
       
 Föreningen Org. nr  xxx  
  Bankgiro xxx  
    E-post  xxx

 

Dokument och handlingar    

Stämmoprotokoll 2021

Stämmoprotokoll 2020

Stämmoprotokoll 2019

Stämmoprotokoll 2018

Stämmoprotokoll 2017

Stämmoprotokoll 2015

Stämmoprotokoll 2014

Stämmoprotokoll 2013

Stämmoprotokoll 2012

Stämmoprotokoll 2011 

Revisionsberättelse 2011    

Räkenskaper 2010 – 2011

Verksamhetsberättelse 2011      

Stadgar 2013                      

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.