Fiberutbyggnad i Hårte

Nu är omvärlden här!

Allt är klart. Det blev hela 19 abonnenter hittills, några tillkommer senare. Hårte är nog kanske regionens fibertätaste by, åtminstone räknat som anslutna per bofast!

I januari hade alla bofasta, som beställt, fått in sin fiberanslutning. Jag var enda undantaget, det hade kommit vatten i slangen längs vägen ner mot bäcken, en ispropp gjorde att jag fick vänta men nu är jag med. Några fritidsboende kvarstår på egen begäran.

Ville som grävde har också varit här och snyggat till efter sig, det blir snyggt igen snart.

Flera leverantörer är möjliga, se www.fiberstaden.se . Det har också diskuterats ett ”sommarabonemang” där man betalar månadsvis och ligger vilande resten av året. Inget verkar klart ännu, jag bevakar. Jag utgår ifrån att anslutningsavgiften på 12.000 kr kvarstår då den betalar del i grävning mm.

 

I Höstas skrev jag:

Grävarbetena är klara, nu väntar vi på att man blåser ut själva fibrerna i de slangar som grävts ner, det sker de närmaste dagarna.

Det är enligt Fiberstaden nästan 20 anmälda hittills, jättebra för en liten by som Hårte!

120930Hartefiber 002

TIDIGARE SKREV JAG;

Hårte är ett av fyra områden i kommunens och Fiberstadens utbyggnadsprojekt i Nordanstig.

Stamnätet grävs ner redan vecka 41, karta kommer.

De fyra man nu sökt och fått EU-pengar till är:

Fiber till byn – Hassela kyrkby
Fiber till byn – Hårte, Jättendal
Fiber till byn – Harmånger område 1 och 3
Fiber till byn – Ol-Erstäkten i Sörfjärden

Vad innebär det att få fiberkommunikation till sin fastighet? Jo i framtiden verkar det som att Telia skrotar koppartråden. I fibernätet får man redan idag data, telefon, TV, trygghetslarm mm, förr eller senare blir det det enda alternativet. Bor man fel så är det mobiltelefon och trådlöst data som gäller.

Vi är alltså prioriterade som får fiber redan nu till Hårte.

Det kommer nu att fungera så här: Först ska man gå in på www.fiberstaden.se och göra en anmälan.

När arbetet ska igång så börjar man med den ”by” som har flest anmälningar per innevånare. Alltså om 5 av 20 i en liten by anmäler sig och 20 av 100 i den stora byn skriver på så börjar man med den lilla.

Det blir en anslutningsavgift per fastighet, den är fastslagen till 12.000 kr. Månadsavgiften blir troligen ungefär densamma som för dagens ADSL. Telefon blir billigare och alla möjligheter till filmnedladdning, on-line konserter mm tillkommer. Det finns även ett alternativ med högre månadsavgift (ca 500 kr) i 5 år istället för anslutningsavgiften. Installationen bör hinnas med i år?

När infokartan kom reagerade jag på att man uteslutit 5 bofasta fastigheter i västra Hårte där jag bor, rött streck på kartan. Nu är vi med i projektet så det var tydligen inte helt fastlåst ännu.

Fiberutbyggnad2

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.