Hårte Centr. Vattensamf.

Hårte Centrala Vattens samfällighetsförening

c/o Kalle Berglöf Org. nr 717909-0357
Slåttervägen 8 Bankgiro 5011-7506
82440 Hudiksvall
E-post centralvatten @harte.nu
 
Hemsida med information och dokumentarkiv för föreningen.
Senaste ändring; Årsmöteshandlingar inlagda 150620, /SBe
 
 
Dokument Inlagt
36 Stämmoprotokoll 2016    2017-09-04
36 Stämmoprotokoll 2015    2015-10-06
35 Stämmoprotokoll 2014    2015-06-20
34 Stämmoprotokoll 2013    2015-06-20
33 Kallelse Stämma 2013    2013-07-01
32 Stämmoprotokoll 2012    2013-05-20
Arkiv

Karta med ledningsnätet (vintervattenledningar), från lantmäteriet

>Lantmäterikartan

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.